PEDAGOGICAL SCIENCES COMMITTEE SPECIALISTS:

SPECIALISTS:

Prof. Wiesław Ambrozik - Adam Mickiewicz University in Poznań

Prof. Józefa Bałachowicz - Maria Grzegorzewska Academy of Special Education in Warsaw

Prof. Wioletta Danilewicz - University of Białystok

Prof. Ryszard Gerlach - Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Prof. Elżbieta Kowalska-Dubas - University of Lodz

Prof. Renata Nowakowska-Siuta - Christian Academy of Theology in Warsaw

Prof. Magdalena Piorunek - Adam Mickiewicz University in Poznań

Prof. Ewa Ogrodzka-Mazur - University of Silesia in Katowice

Prof. Jacek Pyżalski - Adam Mickiewicz University of Adam Mickiewicz in Poznań

Prof. Ewa Syrek - University of Silesia in Katowice