Przewodniczący – prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (UŁ, APS)

Zastępczynie i Zastępcy Przewodniczącego:

 • prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska (Uniwersytet Gdański),
 • prof. dr hab. Marek Konopczyński (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. dr hab. Barbara Kromolicka (Uniwersytet Szczeciński),
 • prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie),
 • prof. dr hab. Zbyszko Melosik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Sekretarz naukowy - prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (Uniwersytet w Białymstoku) 

Sekretarz techniczna - dr hab. prof. UZ Ewa Bochno (Uniwersytet Zielonogórski)  

 

Członkinie i Członkowie Prezydium:

 • prof. dr hab. Zenon Gajdzica (Uniwersytet Śląski);
 • prof. dr hab. Wiesław Jamrożek (UAM w Poznaniu);
 • prof. dr hab. Amadeusz Krause (Uniwersytet Gdański);
 • prof. dr hab. Marian Nowak (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie);
 • prof. dr hab. Mirosław Szymański (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie);
 • prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

 

Członkinie i Członkowie Komitetu:

 1. prof. dr hab. Wiesław AMBROZIK – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 2. prof. dr hab. Ryszard BERA – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 3. prof. dr hab. Maria CZEREPANIAK-WALCZAK – Uniwersytet Szczeciński
 4. prof. dr hab. Maria DUDZIKOWA – em. UAM w Poznaniu (zm. 30.X.2018)
 5. prof. dr hab. Ryszard GERLACH – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 6. prof. dr hab. Krzysztof JAKUBIAK – Uniwersytet Gdański
 7. dr hab. Mirosław KOWALSKI – Uniwersytet Zielonogórski
 8. prof. dr hab. Henryka KWIATKOWSKA – Uniwersytet Warszawski
 9. prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Zbigniew KWIECIŃSKI – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 10. prof. dr hab. Tadeusz LEWOWICKI – Honorowy Przewodniczący KNP PAN, em. WSP ZNP
 11. prof. dr hab. Tadeusz PILCH – em. Uniwersytet Warszawski
 12. prof. dr hab. Wiesław THEISS – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 13. prof. dr hab. Agnieszka CYBAL-MICHALSKA – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 14. prof. dr hab. Irena WOJNAR – członkini honorowa KNP PAN - em. Uniwersytet Warszawski

 

Członkinie i Członkowie Komisji Wyborczej:

 • dr hab. Krystyna Ablewicz (Uniwersytet Jagielloński);
 • prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik (UAM w Poznaniu);
 • prof. dr hab. Roman Leppert (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy);
 • prof. dr hab. Mirosław Sobecki (Uniwersytet w Białymstoku);
 • prof. dr hab. Marzenna Zaorska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

 

Członkinie/Członkowie – Specjalistki/Specjaliści KNP PAN:

 • prof. dr hab. Józefa Bałachowicz (APS w Warszawie) – do prowadzenia Zespołu Edukacji Elementarnej przygotowującego ekspertyzy projektów ustaw oświatowych i rozporządzeń MEN w zakresie edukacji wczesnoszkolnej;
 • dr hab. prof. UZ Ewa Bochno (Uniwersytet Zielonogórski) – do zainicjowania współpracy KNP PAN ze studenckimi kołami naukowymi pedagogów;
 • dr Radosław Nawrocki (UAM – Wydz. W Kaliszu) – do opiniowania aktów prawnych i polityki oświatowej organów władzy centralnej;
 • dr Sławomir Pasikowski (Uniwersytet Łódzki) – do ogólnokrajowych konsultacji w zakresie badań empirycznych w naukach o wychowaniu;
 • dr hab. Paweł Rudnicki (DSW we Wrocławiu) – do realizowania zadań związanych z ewaluacją polskich i zagranicznych grantów badawczych w naukach pedagogicznych;
 • dr Agata Rzymełka-Frąckiewicz (UŚ w Katowicach) – do pracy w Sekcji Polityki Oświatowej KNP PAN;
 • prof. dr hab. Barbara Smolińska–Theiss (APS w Warszawie) – do współpracy KNP PAN z Rzecznikiem Praw Dziecka;
 • dr hab. Joanna Wierzejska (UMCS w Lublinie) – do zadań związanych z monitorowaniem reformy szkolnictwa zawodowego w Polsce;
 • dr Piotr Zańko (Uniwersytet Warszawski) – do zadań związanych z diagnozą pedagogiki wobec kultury masowej i popularnej.: