Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 

 

Pani prof. dr hab. Marii Czerepaniak-Walczak

i Jej Bliskim

 

szczere wyrazy współczucia i żalu

z powodu śmierci męża

 

prof. dra kpt. ż. w. Aleksandra Walczaka

 

wieloletniego rektora Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie

przypinka zalobna pin czarna roza

 

składają

Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

 

 

 

 

Panu prof. dr. hab. Mirosławowi J. Szymańskiemu

i Jego Bliskim

 

szczere wyrazy współczucia i żalu

z powodu śmierci żony

 

Emilii Szymańskiej

przypinka zalobna pin czarna roza

 

składają

Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

-----------------------------------------------------------

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 25 sierpnia 2022 roku, o godz. 12.00 w Kościele pw. Św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie, po którym nastąpi odprowadzenie Zmarłej do grobu na miejscowym cmentarzu.

-----------------------------------------------------------

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

dra hab. Mikołaja Winiarskiego  

 

 laur klepsydra

 

pedagoga społecznego, pedagoga opiekuńczego, metodologa badań pedagogicznych, znawcy zagadnień współczesnej rodziny, edukacji środowiskowej, wpływu środowiska społecznego na funkcjonowanie rodziny oraz edukację dzieci i młodzieży, pracy socjalnej z dziećmi, młodzieżą i rodziną, wspaniałego naukowca i nauczyciela akademickiego związanego w swojej drodze zawodowej z Instytutem Badań Edukacyjnych, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wszechnicą Polską – Szkołą Wyższą Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Pedagogium – Wyższą Szkołą Nauk Społecznych w Warszawie, życzliwego i otwartego na drugą osobę człowieka.

Pogrzeb odbędzie się dnia 15 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w Cerkwi św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie.

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom oraz Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Prof. UAM dra hab. Mariusza Dembińskiego

 

laur klepsydra

 

pedagoga specjalizującego się w pedagogice ogólnej, teoretycznych podstawach wychowania i kształcenia, zaangażowanego w prowadzenie metateoretycznych i filozoficznych badań w pedagogice, wspaniałego naukowca i nauczyciela akademickiego związanego w swojej drodze zawodowej z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM i Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu, życzliwego i otwartego na drugą osobę człowieka.

 

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom oraz Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

 

Msza święta pogrzebowa odprawiona zostanie 27 lipca o godz. 10.00 w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza  (ul. Nowina 3, Poznań). Pogrzeb odbędzie się po mszy świętej. Zamiast kwiatów – Rodzina  prosi – o składanie dobrowolnych datków na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu (w którym śp. Profesor spędził ostatnie dni). Rodzina prosi o nie składanie kondolencji.

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

 

dra hab. inż. Janusza Morbitzera, prof. AWSB

 


laur klepsydra 

 

wybitnego pedagoga, wspaniałego naukowca i nauczyciela akademickiego, znawcy zagadnień dotyczących edukacji informatycznej i medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacyjnych zastosowań mikrokomputerów, Internetu i innych tzw. nowych mediów, przewodniczącego Komisji Nauk Pedagogicznych krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Zastępcy przewodniczącego Sekcji Pedagogiki Medialnej KNP PAN, Członka Sekcji Kultury Popularnej KNP PAN, Członka Zespołu Pedagogiki Młodzieży KNP PAN, wieloletniego pracownika Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, autora licznych opracowań naukowych z obszaru pedagogiki medialnej.

 

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk