Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab.
Mariana Wojciecha Walczaka

laur klepsydra

Członka Polskiej Akademii Nauk (dyrektor generalny w latach1972–1984)
Sekretarza Generalnego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, PTP, w latach 1981-2017,
członka honorowego PTP,
prezesa Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w latach 1964 - 1972,
żołnierza Armii Krajowej, uczestnika Tajnej Organizacji Nauczycielskiej,
naszego wspaniałego Kolegi, nauczyciela akademickiego wielu pokoleń pedagogów.

Pozostanie w naszej pamięci jako osoba niezwykle oddana służbie poświęconej
społecznemu ruchowi towarzystw naukowych

Rodzinie i Bliskim

składamy
wyrazy głębokiego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów, Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk