Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Prof. dr hab. Barbary Heleny Wilgockiej-Okoń

 

laur klepsydra 

 

wybitnej pedagog i psycholog, wspaniałego naukowca i nauczyciela akademickiego, znawczyni zagadnień dotyczących problematyki rozwoju i wychowania dzieci we wczesnej edukacji, wieloletniego pracownika Uniwersytetu Warszawskiego, autorki licznych opracowań naukowych z obszaru pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Uroczystość pożegnania odbędzie się 11 kwietnia 2022 roku o godz. 10.00 w Kościele św. Karola Boromeusza w Warszawie (przy ul. Powązkowskiej 14 – Cmentarz Powązkowski).

 

Rodzinie Zmarłej, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 23 marca 2022 roku

 

Prof. dr hab. Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz

 

laur klepsydra 

 

wybitnej pedagog specjalnej, tyflopedagog, wspaniałego naukowca i nauczyciela akademickiego, znawczyni zagadnień orientacji przestrzennej osób z niepełnosprawnością wzrokową oraz koncepcji pedagogicznego wsparcia uczniów niewidzących i słabowidzących Bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej, pracownika Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Członkini Zespołu Pedagogiki Specjalnej Wspierającego Działania Sekcji Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.  

Msza żałobna odbędzie się dnia 29 marca o godz. 12.00 w Kościele św. Marii Magdaleny
w Wawrzyszewie.

Rodzinie Zmarłej, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów, pedagogów specjalnych
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 25 sierpnia 2021 roku

 

Prof. dra hab. Józefa Półturzyckiego

 

laur klepsydra

 

wybitnego specjalisty w zakresie dydaktyki, pedagogiki i oświaty dorosłych, teorii edukacji ustawicznej, metodyki nauczania języka polskiego, wieloletniego kierownika Katedry Edukacji Ustawicznej i Andragogiki Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń pedagogów, autora licznych opracowań naukowych,

 

członka Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk,

 

wieloletniego zasłużonego pracownika Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Warszawie, Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

 

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,

Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Prof. dr hab. Ireny Wojnar

 

laur klepsydra

 

wybitnej specjalistki w zakresie teorii wychowania estetycznego,

wzoru osobowego i naukowego, nauczycielki i wychowawczyni wielu pokoleń pedagożek i pedagogów,

autorki licznych opracowań naukowych,

 

Honorowej Członkini

Komitetu Nauk Pedagogicznych
Polskiej Akademii Nauk

 

oraz

Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus"

 

wieloletniego zasłużonego pracownika Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Rodzinie Zmarłej, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,

Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych

Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 19 kwietnia 2021 roku

 

Pana Profesor dra hab. Czesława Kosakowskiego  

 

 laur klepsydra

 

cenionego pedagoga, pedagoga specjalnego, znakomitego nauczyciela akademickiego, wychowawcy wielu pokoleń pedagogów specjalnych, promotora prac doktorskich, recenzenta przewodów habilitacyjnych, postępowań o tytuł profesora z zakresu pedagogiki specjalnej, prawdziwego Humanisty z wielkim szacunkiem i zrozumieniem odnoszącego się do każdego człowieka i każdej ludzkiej niedoskonałości, autora licznych opracowań naukowych z obszaru niepełnosprawności oraz wspomagania osób konsekwencji niepełnosprawności doświadczających, wieloletniego zasłużonego pracownika Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (prodziekan Wydziału Humanistycznego w latach 1986-1990, zastępca dyrektora Instytutu Pedagogiki i Psychologii w latach 1981-1987, kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej w latach 1989-1995), Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 (kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej, członek Senatu, członek Senackiej Komisji Dydaktycznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie
w latach 1995-1999, kierownik Zakładu, a kolejno Katedry Pedagogiki Specjalnej w latach 1999-2010, członek Senatu, przewodniczący Senackiej Komisji, Komisji Etyki UWM w Olsztynie w latach 1999-2005).

 

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom

w imieniu środowiska pedagogów
składamy wyrazy serdecznego współczucia,
Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk