SPECJALIŚCI KNP

PDF

S p e c j a l i ś c i KNP:

Prof. dr hab. Wiesław Ambrozik – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Józefa Bałachowicz – Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Dr hab. Wioletta Danilewicz prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Ryszard Gerlach – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas – Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Prof. dr hab. Magdalena Piorunek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Jacek Pyżalski prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Ewa Syrek – Uniwersytet Śląski w Katowicach