prof. dr hab. Dariusz Kubinowski – przewodniczący

prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz – z-ca przewodniczącego

dr Urszula Lewartowicz - sekretarz

dr Jarosław Chaciński

dr Alicja Delecka-Bury

prof. dr hab. Janusz Gajda

dr Jerzy Grzegorek

prof. dr hab. Katarzyna Krasoń (od 25 marca 2022 roku)

prof. dr hab. Krzysztof Szmidt

prof. dr hab. Urszula Szuścik

prof. dr hab. Irena Wojnar (do 28 grudnia 2021 roku)