Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 1 listopada 2020 roku

Prof. dr hab. Olgi Czerniawskiej

 

wybitnej humanistki, Twórczyni „Łódzkiej szkoły andragogicznej i gerontologicznej”,
niezwykle umiejętnie łączącej w swoim życiu i działalności naukowej rolę naukowca, eksperta, pedagoga,
działacza światowego, nauczyciela i społecznika, wieloletniego zasłużonego pracownika

Uniwersytetu Łódzkiego.

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk