Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 2 kwietnia 2021 roku

 

Prof. dra hab. Wiesława Jamrożka

 

laur klepsydra

 

wybitnego historyka wychowania, wieloletniego (2001-2021) kierownika Zakładu Historii Wychowania, specjalisty z zakresu dziejów myśli i praktyki edukacyjnej XIX i XX wieku, ale także biografistyki historyczno-edukacyjnej, dziejów polskich kongresów i zjazdów pedagogicznych, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń pedagogów, uczonego bardzo poważanego, autora licznych opracowań naukowych z obszaru dziejów wychowania, praktyki edukacyjnej a także dziejów instytucji pedagogicznych,

członka Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, prezesa, członka zarządu Towarzystwa Historii Edukacji, członka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, redaktora naczelnego Biuletynu Historii Wychowania,

wieloletniego zasłużonego pracownika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rektora Łużyckiej Szkoły Wyższej im. Jana Benedykta Solfy w Żarach, kierownika Katedry Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie, oraz Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Humanistycznego Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie.

 

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,

Władze dziekańskie i społeczność Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 10 kwietnia br. o godz. 11.00 w Kościele parafii pw. Opatrzności Bożej w Poznaniu, ul. ks. Wacława Gieburowskiego 6 w Poznaniu i na pobliskim cmentarzu ul. Łowmiańskiego, 60-001 Poznań (cmentarz na Os. Bolesława Chrobrego). Zarówno we Mszy św., jak i Pogrzebie istnieje możliwość uczestniczenia on-line pod adresem: https://mementum.com.pl/transmisje-porzebow/