Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

 

dra hab. inż. Janusza Morbitzera, prof. AWSB

 


laur klepsydra 

 

wybitnego pedagoga, wspaniałego naukowca i nauczyciela akademickiego, znawcy zagadnień dotyczących edukacji informatycznej i medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacyjnych zastosowań mikrokomputerów, Internetu i innych tzw. nowych mediów, przewodniczącego Komisji Nauk Pedagogicznych krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Zastępcy przewodniczącego Sekcji Pedagogiki Medialnej KNP PAN, Członka Sekcji Kultury Popularnej KNP PAN, Członka Zespołu Pedagogiki Młodzieży KNP PAN, wieloletniego pracownika Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, autora licznych opracowań naukowych z obszaru pedagogiki medialnej.

 

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk