Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

dra hab. Mikołaja Winiarskiego  

 

 laur klepsydra

 

pedagoga społecznego, pedagoga opiekuńczego, metodologa badań pedagogicznych, znawcy zagadnień współczesnej rodziny, edukacji środowiskowej, wpływu środowiska społecznego na funkcjonowanie rodziny oraz edukację dzieci i młodzieży, pracy socjalnej z dziećmi, młodzieżą i rodziną, wspaniałego naukowca i nauczyciela akademickiego związanego w swojej drodze zawodowej z Instytutem Badań Edukacyjnych, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wszechnicą Polską – Szkołą Wyższą Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Pedagogium – Wyższą Szkołą Nauk Społecznych w Warszawie, życzliwego i otwartego na drugą osobę człowieka.

Pogrzeb odbędzie się dnia 15 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w Cerkwi św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie.

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom oraz Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk