Aktualności

Czasopismo UAM: „Życie Uniwersyteckie”.

ZU 09 wrzesien 2022 str 07

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

ODPOWIEDŹ MEiN NA PISMO SEKCJI PEDAGOGIKI SPECJALNEJ KNP PAN Z DNIA 2 MARCA 2022 R. DO WICEMINISTER MARZENY MACHAŁEK SEKRETARZ STANU DO SPRAW WSPIERANIA WYCHOWAWCZEJ FUNKCJI SZKOŁY I PLACÓWKI, EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ ORAZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SPRAWIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA DZIECKA.

    

Załącznik bez tytułu 00004

Prof. Konopczyński: System edukacji nie może się opierać na strachu

ee0bc9b69a89a008c655fead4545d29d

 

Nie można wprzęgać szkoły do wymiaru sprawiedliwości, to dwie różne rzeczywistości! Jeśli dyrektor, który powinien dbać o rozwój i dobro ucznia, stanie się twarzą szkoły karzącej, to szkoła zmieni swoje oblicze – mówi prof. Marek Konopczyńskiz Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Cały wywiad na stronie Rzeczpospolitej:

https://www.rp.pl/edukacja-i-wychowanie/art36945231-prof-konopczynski-system-edukacji-nie-moze-sie-opierac-na-strachu?fbclid=IwAR1WebixcxrOSI3Q8eNe7fn1FGa4ObUmNThNRERg1lumAfk60KcaSPfWLMs

 

 

 

 

 

 

List od Prezydenta Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy prof. Wasyla KREMENIA skierowany na ręce Przewodniczącej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN prof. Agnieszki Cybal-Michalskiej, który jest wyrazem podziękowań za wspólne posiedzenie KNP PAN i NANPU oraz zadowolenia z możliwości dalszej współpracy naszych środowisk.

 

Merged document

 

 

 

 

 

Pani prof. dr hab. Marii Czerepaniak-Walczak

i Jej Bliskim

 

szczere wyrazy współczucia i żalu

z powodu śmierci męża

 

prof. dra kpt. ż. w. Aleksandra Walczaka

 

wieloletniego rektora Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie

przypinka zalobna pin czarna roza

 

składają

Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

 

 

 

 

Panu prof. dr. hab. Mirosławowi J. Szymańskiemu

i Jego Bliskim

 

szczere wyrazy współczucia i żalu

z powodu śmierci żony

 

Emilii Szymańskiej

przypinka zalobna pin czarna roza

 

składają

Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

-----------------------------------------------------------

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 25 sierpnia 2022 roku, o godz. 12.00 w Kościele pw. Św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie, po którym nastąpi odprowadzenie Zmarłej do grobu na miejscowym cmentarzu.

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

Mówienie o niemoralności dziesięcio- czy trzynastolatka budzi absolutny sprzeciw – twierdzi prof. Marek Konopczyński.

Katarzyna Jabłońska: Przyjęta w czerwcu przez Sejm ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która 8 lipca została przekazana prezydentowi do podpisania, daje możliwość np. umieszczania dzieci od 10. roku życia w ośrodkach wychowawczych. Sąd może tak zdecydować, jeśli dziecko – jak czytamy w ustawie – „wykazuje przejawy demoralizacji”. Czy w wypadku dziesięciolatka w ogóle można mówić – poza zupełnie skrajnymi przypadkami – o demoralizacji?

Marek Konopczyński: Oczywiście, że nie można. To absolutne nieporozumienie. Przecież demoralizacja to nieakceptacja obowiązujących norm społecznych, moralnych i prawnych. A ta nieakceptacja to pewien proces dokonujący się w człowieku. Dziesięcioletnie czy dwunastoletnie dziecko nie potrafi jeszcze w pełni zrozumieć otaczającej je rzeczywistości oraz obowiązujących norm społecznych, moralnych, nie mówiąc już o prawnych. A skoro nie w pełni je rozumie, nie jest w stanie ich przyswoić i stosować się do nich. Struktury jego mózgu, jego osobowość dopiero się kształtują.

Cały wywiad (pod linkiem):

Karanie, nie wychowywanie. Czy nową ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich pisał ktoś zatrudniony w więzieniu? 

 

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Prof. UAM dra hab. Mariusza Dembińskiego

 

laur klepsydra

 

pedagoga specjalizującego się w pedagogice ogólnej, teoretycznych podstawach wychowania i kształcenia, zaangażowanego w prowadzenie metateoretycznych i filozoficznych badań w pedagogice, wspaniałego naukowca i nauczyciela akademickiego związanego w swojej drodze zawodowej z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM i Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu, życzliwego i otwartego na drugą osobę człowieka.

 

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom oraz Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

 

 

Msza święta pogrzebowa odprawiona zostanie 27 lipca o godz. 10.00 w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza  (ul. Nowina 3, Poznań). Pogrzeb odbędzie się po mszy świętej. Zamiast kwiatów – Rodzina  prosi – o składanie dobrowolnych datków na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu (w którym śp. Profesor spędził ostatnie dni). Rodzina prosi o nie składanie kondolencji.

 

 

 

       1    0

 

Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, wspólnie z Oddziałami PTP na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Uniwersytecie Opolskim, a także ruchem społecznym organizacji i osób działających na rzecz polskiej szkoły: Obywatele dla Edukacji,  Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty, Fundacji Ja, Nauczyciel, Sekcja i Zespół Pedagogiki Krytycznej KNP PAN oraz Sekcja Pedagogiki Resocjalizacyjnej KNP PAN to Organizatorzy Nadzwyczajnego Kongresu „W Trosce o Edukację”, który odbył się 2 lipca 2022 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty w Warszawie, przy ulicy Bobrowieckiej 9. Do udziału w Kongresie zarejestrowało się 180 osób z całej Polski.

Nadzwyczajny Kongres Edukacyjny: W TROSCE O EDUKACJĘ zgromadził przedstawicieli wszystkich środowisk zaangażowanych w edukację, szkołę, opiekę i wsparcie: zarówno nauczycielki i nauczycieli, kadrę kierowniczą placówek, uczniów, rodziców, środowisko akademickie, jak i organizacje pozarządowe.

Spotkanie zorganizowane było wokół pięciu paneli:

 • partycypacja w edukacji: uczniowie- nauczyciele- rodzice- pozostałe podmioty;
 • o potrzebie nowego prawa edukacyjnego;
 • kto i co psuje nam szkołę na każdym poziomie edukacji i jaką mamy szansę na zmianę?
 • edukacja wobec nierówności, wykluczenia, przemocy symbolicznej;
 • problemy i potrzeby edukacji wielokulturowej - edukacja dla osób uchodźczych z Ukrainy.

Ważnym obszarem rozmów w duchu krytyki pedagogicznej, resocjalizacyjnej i prawnej była także nowelizacja ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich zwana ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Nadzwyczajny Kongres „W Trosce o Edukację” to spotkanie interwencyjne, wywołane proponowanymi zmianami w polskiej edukacji i szkole. To rodzaj naszego, obywatelskiego zaangażowania, które pokazuje, że edukacja, szkoła, wychowanie to są wartości obywatelskie, wspólnotowe, wartości ponadpartyjne. Organizując ten Kongres chcieliśmy żeby wszyscy, którzy pragną zmian i wiedzą jak je wprowadzić mogli swobodnie, na równych prawach się wypowiedzieć. Wnioski z Kongresu przedstawimy jako rekomendacje szerokiego grona obywateli i ekspertów.

Edukacja jest ważna. Naprawdę ważna.

Edukacja jest nasza. Naprawdę wspólna.

Ratujmy Edukację, Ratujmy Szkołę.

 

   2  3

 

4  5

    8  7

 

 6  9

 

 

 

 

 

5968b95d63dc4d18847756110ad314b42aBcayXsBAAnxSua 0

Dalsza część pisma, pod linkiem:

PISMO KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN DO PANA PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY W SPRAWIE UCHWALENIA PRZEZ SEJM RP W DNIU 7 LIPCA 2022 ROKU USTAWY O WSPIERANIU I RESOCJALIZACJI NIELETNICH

 

 

 

 

 

W dniu 27 czerwca 2022 roku, podczas świętowania 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz w dniu otwarcia XXVI Międzynarodowej Konferencji nt. Tożsamość, kondycja i powinności pedagogiki międzykulturowej: tradycja i współczesność, miało miejsce wspólne posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i Prezydium Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy. Uroczystego otwarcia posiedzenia plenarnego oraz powitania uczestników dokonali: Przewodnicząca KNP PAN - prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska; Honorowy Przewodniczący KNP PAN - prof. dr hab. dr. h.c. multi Tadeusz Lewowicki; Prezydent Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy (Minister Oświaty i Nauki Ukrainy w latach 1998 – 2005) - prof. dr hab. Wasyl G. Kremień. W imieniu władz Uniwersytetu Śląskiego uroczystego powitania dokonali: Prorektor ds. rozwoju kadry - prof. dr hab. Ewa Jarosz; Dziekan Wydziału Nauk Społecznych - prof. dr hab. Zenon Gajdzica; Dziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji - prof. UŚ dr hab. Krzysztof Marek Bąk; Dyrektor Instytutu Pedagogiki - prof. UŚ dr hab. Irena Polewczyk oraz w imieniu Komitetu Naukowego Konferencji - prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur.

Celem wspólnego posiedzenia było omówienie obszarów współpracy polskich i ukraińskich naukowych środowisk pedagogicznych w aspekcie aktualnej sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej (w szczególności w Ukrainie)[1].

W części naukowej posiedzenia plenarnego wystąpili:

- Prezydent Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy - prof. dr hab. Wasyl G. Kremień, który wygłosił referat nt.: Działalność Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy: dotychczasowe doświadczenia, współpraca międzynarodowa i aktualne problemy warunkowane wojną w Ukrainie;

- Przewodnicząca KNP PAN - prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, która w ramach wprowadzenia do dyskusji, przedstawiła obszary współpracy KNP PAN i NANP Ukrainy;

W ramach dyskusji głos zabrali członkowie Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy oraz członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk podkreślając wagę współpracy naukowej w kontekście aktualnej sytuacji warunkowanej wojną w Ukrainie.

Po wysłuchaniu informacji Przewodniczącej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN Agnieszki Cybal-Michalskiej i Prezydenta Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy Wasyla Kremenia oraz dyskusji, przyjęto wspólne stanowisko.

WSPÓLNE STANOWISKO KNP PAN I NANP UKRAINY /O wynikach wspólnego posiedzenia Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN i Prezydium NANP Ukrainy/

 

ZDJĘCIE 7  ZDJĘCIE 6

  ZDJĘCIE 1  ZDJĘCIE 2

 ZDJĘCIE 4  ZDJĘCIE 5

 

 

---------------------------------------

[1] Odnosząc się do początków współpracy, należy wskazać dwie istotne daty. W 2006 roku podpisano umowę o współpracy pomiędzy Komitetem Nauk Pedagogicznych PAN a Akademią Nauk Pedagogicznych Ukrainy. Prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki – główny inspirator podpisania umowy, określił ją jako nietypową (T. Lewowicki, O polsko-ukraińskiej wspólnocie akademickiej – esej optymistyczny, w: L. Pawelski, M. Rembierz (red.), Ponad podziałami. Wspólne perspektywy i dążenia w polsko--ukraińskiej współpracy naukowej, Szczecinek – Dąbrowa Górnicza 2021, s. 38). Mianowicie, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN jako podmiot o charakterze korporacyjnym w strukturze Polskiej Akademii Nauk, nie posiadał (i nadal nie posiada) osobowości prawnej i uprawnień do podpisywania umów z zewnętrznymi partnerami. Nie mniej jednak, ówczesny wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Jan Strejlau, znalazł rozwiązanie umożliwiające podpisanie tak ważnej dla współpracy polskich pedagogów z naukowcami ściśle związanymi z Akademią Pedagogicznych Nauk Ukrainy umowy. Umowa jest do dnia dzisiejszego obowiązująca i stanowi formalną podstawę - a także inspirację do rozwoju i współpracy obydwu środowisk naukowych.

Natomiast w 1991 roku podpisano porozumienie o współpracy naukowej i oświatowej Polski i Ukrainy przez polskiego Ministra Edukacji Narodowej prof. dra hab. Henryka Samsonowicza i Ministra Oświaty i Nauki Ukrainy, prof. dra hab. Iwana A. Zjaziuna.

 

 

 

 

Przygotowanie do tego, co jest oczekiwane na rynku pracy - mówi prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski dla radia RMF FM - do technologii, algorytmów działania, przepisów prawnych i administracyjnych, które od razu umożliwiają pracę w różnego typu instytucjach to jedno z podstawowych wyzwań polskiej edukacji wyższej.
Z okazji IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Uniwersalizm Pracy Ludzkiej. Wyzwania dla Edukacji”, która odbyła się w Krakowie w dniach 6-7 czerwca 2022 r., prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski udzielił wywiadu redaktorowi Markowi Wiosło dla stacji radiowej RMF FM na temat współczesnych problemów edukacji. Wypowiedź Profesora była transmitowana na żywo dla uczestników konferencji, a także w częściach na antenie radia i dotyczyła m.in. stanu polskiej pedagogiki oraz kluczowych wyzwań dla dzisiejszej polskiej edukacji.
 
 
 KWIA
 
 
 
 

0

Dalsza część pisma, pod linkiem:

PISMO MINISTRA EDUKACJI I NAUKI DO PANI PROF. AGNIESZKI CYBAL-MICHALSKIEJ - PRZEWODNICZĄCEJ KNP PAN, W SPRAWIE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW - OBYWATELI UKRAINY, Z DNIA 22 CZERWCA 2022 ROKU

 

 

 

 

0

Dalsza część opinii, pod linkiem:

OPINIA SEKCJI PEDAGOGIKI SPECJALNEJ KNP PAN NA TEMAT WNIOSKU O WŁĄCZENIE DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI, KWALIFIKACJI RYNKOWEJ: „KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W SZKOLE” Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU.

 

 

 

 

 

Z wielką radością i dumą informujemy, że 27 czerwca 2022 roku w Cieszynie odbyła się uroczystość wręczenia Medalu Za Zasługi Dla Rozwoju Polskiej Pedagogiki KNP PAN prof. dr. hab. Tadeuszowi Lewowickiemu.

 

IMG 20220627 WA0000

 

 

Tadeusz Lewowicki - profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, specjalności naukowe: dydaktyka, psychologia różnic indywidualnych, psychologia uczenia się. Profesor ukończył studia pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Tam też w 1972 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki a w 1977 otrzymał stopień doktora habilitowanego. Profesorem zwyczajnym został w 1982. W latach 1978–1981 był prodziekanem Wydziału Pedagogicznego UW, w latach 1981–1985 wicedyrektorem Instytutu Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego. W 1985 został dyrektorem Instytutu Badań Pedagogicznych i funkcję tę pełnił do 1989. W 1995 został rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie. Był także wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i innych uczelni. W latach 1993–2007 był przewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Inne pełnione funkcje:

 • redaktor naczelny czasopisma „Ruch Pedagogiczny” (nominacja w 1984);
 • przewodniczący Rady Naukowej Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (wybór w 1986);
 • wiceprzewodniczący Komitetu Ekspertów ds. Edukacji Narodowej (1987–1989);
 • członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (1988–2009);
 • członek Rady ds. Reformy Edukacji Narodowej (1996–1997).

 

Prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki uzyskał tytuły doktora honoris causa Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Medal KNP PAN został wręczony przez prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską - przewodniczącą KNP PAN oraz prof. dra hab. Stefana M. Kwiatkowskiego - wiceprzewodniczącego KNP PAN.

 

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

 

Dnia 20 czerwca 2022 roku miało miejsce spotkanie prof. dr hab. Marzenny Zaorskiej, przewodniczącej Sekcji Pedagogiki Specjalnej KNP PAN, z Członkiniami (w randze wiceministrów) Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przepadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej lat 15 (tzw. Państwowej Komisji ds. Pedofilii): Hanną Elżanowską, Justyną Kotowską, Elżbietą Malicką oraz Grzegorzem Chęciakiem - dyrektorem niedawno powołanego elementu strukturalnego danej Komisji, tj. Departamentu Edukacji i Prewencji. Zaproszenie na spotkanie wystosował dyrektor Grzegorz Chęciak. Rozmowy dotyczyły kwestii współpracy Komisji z Sekcją Pedagogiki Specjalnej oraz Zespołem Wspierającym Działania Sekcji Pedagogiki Specjalnej KNP PAN w dwóch podstawowych wymiarach: pierwszy obejmuje zagadnienia przygotowania nauczycieli oraz absolwentów wszystkich kierunków studiów nadających uprawnia pedagogiczne w obszarze identyfikacji przypadków dzieci i młodzieży doświadczających nadużyć seksualnych lub narażonych na możliwość takich nadużyć, drugi – edukacji dzieci i młodzieży z problematyki wolności seksualnej i obyczajowości małoletnich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z różnego typu niepełnosprawnościami. Współpraca będzie kontynuowana w postaci kolejnych spotkań skoncentrowanych na konkretnych zagadnieniach ze wskazanych wyżej obszarów.

 

 

 

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został uhonorowany medalem Wołodymyra Monomacha przyznanym przez Narodową Akademię Nauk Pedagogicznych Ukrainy za zasługi dla rozwoju współpracy naukowej pedagogów z Ukrainy i z Polski.

Wręczenie medalu nastąpiło 6 czerwca 2022 r. w Krakowie podczas IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Uniwersalizm Pracy Ludzkiej. Wyzwania dla edukacji.

Serdecznie gratulujemy!

beata fb poziomy 12

 

 

 

878036faa14d47939283cd31b9c83593fzdWTqsbrwi4BddF 0878036faa14d47939283cd31b9c83593fzdWTqsbrwi4BddF 1878036faa14d47939283cd31b9c83593fzdWTqsbrwi4BddF 2878036faa14d47939283cd31b9c83593fzdWTqsbrwi4BddF 3878036faa14d47939283cd31b9c83593fzdWTqsbrwi4BddF 4878036faa14d47939283cd31b9c83593fzdWTqsbrwi4BddF 5878036faa14d47939283cd31b9c83593fzdWTqsbrwi4BddF 6

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

dra hab. Mikołaja Winiarskiego  

 

 laur klepsydra

 

pedagoga społecznego, pedagoga opiekuńczego, metodologa badań pedagogicznych, znawcy zagadnień współczesnej rodziny, edukacji środowiskowej, wpływu środowiska społecznego na funkcjonowanie rodziny oraz edukację dzieci i młodzieży, pracy socjalnej z dziećmi, młodzieżą i rodziną, wspaniałego naukowca i nauczyciela akademickiego związanego w swojej drodze zawodowej z Instytutem Badań Edukacyjnych, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wszechnicą Polską – Szkołą Wyższą Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Pedagogium – Wyższą Szkołą Nauk Społecznych w Warszawie, życzliwego i otwartego na drugą osobę człowieka.

Pogrzeb odbędzie się dnia 15 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w Cerkwi św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie.

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom oraz Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

Plakat prof J Buzek 30 05

 

 

 

 

 

Życzenia ASP 100 lecie

LIST OTWARTY PEDAGOGÓW CZŁONKÓW KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Społeczność zrzeszoną w Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i innych ośrodkach akademickiej pedagogiki w Polsce ogarnął głęboki żal, smutek, bowiem pożegnaliśmy wielką duchem i umysłem naukowczynię – Profesor Irenę Wojnar. Docierały do nas niepokojące informacje o słabnących siłach Pani Profesor, które bardzo zasmucały, ale wierzyliśmy, że będzie Ona nieprzerwanie służyła nam swoją wiedzą i autorytetem. Niestety, w grudniu 2021 roku los zgasił nasze nadzieje.

Odeszła Ikona, Prawdziwa Dama Polskiej Pedagogiki, osoba wyjątkowa, charyzmatyczna, bardzo rzetelna i oddana zarówno w rzeczach wielkich, jak i małych; zaangażowana badawczo, o wysokich kompetencjach naukowych, Profesor, która ze swojej aktywności naukowej, dydaktycznej i społecznej uczyniła sztukę. W twórczej pracy pedagogicznej, w uniwersyteckim kształceniu odnalazła swoje powołanie i czyniła to z pełnym oddaniem, zaangażowaniem, przeżyciem, wyobraźnią i profesjonalizmem.

 

Cały artykuł:

Kwartalnik Nauka. Polska Akademia Nauk, 2022, nr 2.

 

 

 

 

LIST SEKCJI PEDAGOGIKI SPECJALNEJ KNP PAN NA OKOLICZNOŚĆ BEATYFIKACJI MATKI ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ

30826175db948e7f32e6

 

Uprzejmie informujemy, że Przewodnicząca KNP PAN Profesor Agnieszka Cybal-Michalska, Wiceprzewodniczący KNP PAN Profesor Stefan Kwiatkowski i Przewodniczący KNP PAN w latach 2011 - 2019 Profesor Bogusław Śliwerski w ramach obrad IX Polsko-Ukraińskiego/Ukraińsko-Polskiego Forum Naukowego "Drogi i bezdroża edukacji w okresie pandemii" w Lublinie otrzymali Medal Unii Lubelskiej w uznaniu za wieloletnią działalność dydaktyczno-badawczą oraz aktywną współpracę z lubelskim środowiskiem naukowym z podziękowaniem za cenny wkład w umacnianie relacji polsko-ukraińskich w atmosferze szacunku i otwartości a także międzynarodową promocję Miasta Lublin.


Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

Z wielką radością i dumą informujemy że 6 września 2021 roku w Pałacu Joanitów w Łagowie odbyła się uroczystość wręczenia Medalu Za Zasługi Dla Rozwoju Polskiej Pedagogiki KNP PAN prof. dr. hab. Mirosławowi J. Szymańskiemu.

szymanski miroslaw pp

Prof. dr hab. Mirosław J. Szymański - profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; socjolog edukacji i pedagog, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Autor wielu publikacji podejmujących problematykę edukacji w Polsce i na świecie. Należą do nich między innymi: Procesy selekcyjne w szkolnictwie ogólnokształcącym (1988), Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych (wyd. 2, 2002), Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy (wyd. 3, 2008), W poszukiwaniu drogi. Szanse i problemy edukacji w Polsce (wyd. 2, poszerzone, 2008), Studia i szkice z socjologii edukacji (wyd. 6. poprawione i uzupełnione, 2012). Zainteresowania naukowe: zmiana społeczna a zmiana w oświacie, społeczne uwarunkowania reform edukacyjnych w Polsce i na świecie, problematyka wartości i wartości edukacyjnych, funkcjonowanie człowieka we współczesnym społeczeństwie: indywidualizm a wspólnotowość, podmiotowość, konstruowanie tożsamości.

 

SZYMAŃSKI

 

Medal KNP PAN wraz ze złotą odznaką KNP PAN został wręczony  przez prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską - przewodniczącą KNP PAN oraz prof. dra hab. Stefana M. Kwiatkowskiego - wiceprzewodniczącego KNP PAN. 

 

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

 

 

ODNOWIENIE DOKTORATU PROFESORA TADEUSZA PILCHA

(29 kwietnia 2022 roku, Sala Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
w Pałacu Kazimierzowskim)

 

Prof. dr hab. Tadeusz Pilch całe życie zawodowe związał z Uniwersytetem Warszawskim, na którym uzyskał wszystkie stopnie naukowe oraz tytuł profesora. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Filozofii w 1962 roku. Zawodowo związany był z najpierw z Wydziałem Pedagogicznym, gdzie uzyskał doktorat (1969), a następnie z Instytutem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, który założył i którym kierował do emerytury (2010) oraz Katedrą Pedagogiki Społecznej.

Prof. dr hab. Tadeusz Pilch jest autorem ponad pięciuset publikacji naukowych, wypromował 22 doktorów, sześcioro z nich uzyskało samodzielność naukową.

Badania prof. dra hab. Tadeusza Pilcha koncentrowały się wokół problematyki środowiska społecznego w różnych jego wymiarach ze szczególnym akcentem na biedę szkolną, dzieciństwo na wsi oraz nierówności oświatowe. Znakomicie łączył pracę naukową z działalnością społeczną (animator ruchu Uniwersytetów Ludowych, prezes Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych) a nawet polityczną – wiceminister edukacji w latach 1992-1995 z ramienia PSL.

Uroczystego odnowienia doktoratu może dostąpić doktor Uniwersytetu Warszawskiego, który wyróżnił się w pracy dla Uniwersytetu lub społeczeństwa.

Odnowienie doktoratu następuje po upływie pięćdziesięciu lat od daty nadania stopnia doktora.

Serdecznie gratulujemy!

 

IMG 6623   IMG 6607    20220429 105851 1

 

 

 

 

 

XXXIV LETNIA SZKOŁA MŁODYCH PEDAGOGÓW IM. MARII DUDZIKOWEJ

 

W dniach 13 – 17 września 2021 roku odbędzie się XXXIV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej organizowana przez Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk wraz z Wydziałem Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Uczestnicy tegorocznej Szkoły podejmą problematykę Pedagogika w Uniwersytecie. Konteksty – Koncepcje – Praktyki.

 

Kierownictwo naukowe Szkoły obejmą prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak oraz dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ. Rolę Gospodarza spotkania będzie natomiast pełnić Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na czele z Panią Dziekan i Przewodniczącą KNP PAN prof. dr hab. Agnieszką Cybal–Michalską.

 

Tematyka tegorocznej Szkoły wpisuje się w szeroką dyskusję dotyczącą funkcjonowania uniwersytetu i w uniwersytecie, z uwzględnieniem obecnej – szczególnej sytuacji, modyfikującej dotychczasowe myślenie o uniwersytecie i edukacji akademickiej. Szczególnie interesować nas będzie interdyscyplinarna diagnoza szkoły wyższej jako organizacji, w której odzwierciedla się to, co niesie jej otoczenie, a więc zjawiska i procesy pochodzące z zewnątrz, ale też organizacji, która stanowi określony zespół wartości, tradycji, dążeń, przekonań, postaw, które są jej istotą i jednocześnie decydują o jej społecznym klimacie, a co za tym idzie – warunkach i relacjach w niej doświadczanych, a więc tym, co jest wewnątrz.

 

W wydarzeniu wezmą udział wybitni Profesorowie i Doktorzy, którzy podczas swoich wykładów, konsultacji i warsztatów, będę wspierać młodą kadrę w rozwoju, tworząc okazję do uzupełniania i pogłębiania wiedzy oraz wzbogacania własnego warsztatu badawczego, a także możliwości debiutów naukowych oraz promowania najzdolniejszych. Podczas Szkoły będziemy także wspierać debiuty naukowe oraz promować najzdolniejszych. Wartość Letniej Szkoły Młodych Pedagogów w procesie wspierania środowiska akademickiego pedagogów jest trudna do przecenienia. Szkoła znacznie wykracza poza ramy tradycyjnych konferencji, urasta do rangi instytucji z własną kulturą.

 

Miejsce tegorocznej Szkoły to malowniczy park w dolinie Warty, który otacza dawną rezydencję rodziny Raczyńskich – Pałac Obrzycko, obecnie Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Program XXXIV Letniej Szkoły Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej

 

 

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

 

dra hab. inż. Janusza Morbitzera, prof. AWSB

 


laur klepsydra 

 

wybitnego pedagoga, wspaniałego naukowca i nauczyciela akademickiego, znawcy zagadnień dotyczących edukacji informatycznej i medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacyjnych zastosowań mikrokomputerów, Internetu i innych tzw. nowych mediów, przewodniczącego Komisji Nauk Pedagogicznych krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Zastępcy przewodniczącego Sekcji Pedagogiki Medialnej KNP PAN, Członka Sekcji Kultury Popularnej KNP PAN, Członka Zespołu Pedagogiki Młodzieży KNP PAN, wieloletniego pracownika Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, autora licznych opracowań naukowych z obszaru pedagogiki medialnej.

 

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 25 sierpnia 2021 roku

 

Prof. dra hab. Józefa Półturzyckiego

 

laur klepsydra

 

wybitnego specjalisty w zakresie dydaktyki, pedagogiki i oświaty dorosłych, teorii edukacji ustawicznej, metodyki nauczania języka polskiego, wieloletniego kierownika Katedry Edukacji Ustawicznej i Andragogiki Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń pedagogów, autora licznych opracowań naukowych,

 

członka Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk,

 

wieloletniego zasłużonego pracownika Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Warszawie, Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

 

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,

Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

28.04.2022 128.04.2022 228.04.2022 3

 

 

 

Załącznik bez tytułu 00004

12345

Opinia o Projekcie USTAwy z dnia 20 lipca 2021 O ZMIANIE USTWY PRAWO OŚWIATOWE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAWOpinia o Projekcie USTAwy z dnia 20 lipca 2021 O ZMIANIE USTWY PRAWO OŚWIATOWE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW 2

12

STANOWISKO SEKCJI PEDAGOGIKI SPECJALNEJ KNP PAN W SPRAWIE DOKUMENTU EDUKACJA DLA WSZYSTKICH MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKISTANOWISKO SEKCJI PEDAGOGIKI SPECJALNEJ KNP PAN W SPRAWIE DOKUMENTU EDUKACJA DLA WSZYSTKICH MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI 2STANOWISKO SEKCJI PEDAGOGIKI SPECJALNEJ KNP PAN W SPRAWIE DOKUMENTU EDUKACJA DLA WSZYSTKICH MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI 3STANOWISKO SEKCJI PEDAGOGIKI SPECJALNEJ KNP PAN W SPRAWIE DOKUMENTU EDUKACJA DLA WSZYSTKICH MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI 4STANOWISKO SEKCJI PEDAGOGIKI SPECJALNEJ KNP PAN W SPRAWIE DOKUMENTU EDUKACJA DLA WSZYSTKICH MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI 5STANOWISKO SEKCJI PEDAGOGIKI SPECJALNEJ KNP PAN W SPRAWIE DOKUMENTU EDUKACJA DLA WSZYSTKICH MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI 6STANOWISKO SEKCJI PEDAGOGIKI SPECJALNEJ KNP PAN W SPRAWIE DOKUMENTU EDUKACJA DLA WSZYSTKICH MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI 7

Wspólna uchwała nr 01 2022 w projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej

Prof. dr hab. Marek Konopczyński powołany na członka Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju (i będzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego tego organu).

ZDJĘCIE 2

 

 

Rada jest organem pomocniczym Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Do zadań Rady należy zapewnianie wsparcia Ministrowi w zakresie realizacji Planu dla Pracy i Rozwoju, w szczególności: 1) identyfikowanie i analizowanie zagadnień związanych z realizacją Planu dla Pracy i Rozwoju; 2) opracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań merytorycznych, prawnych i organizacyjnych wpisujących się w Plan dla Pracy i Rozwoju; 3) inicjowanie i koordynowanie współpracy z przedstawicielami środowisk istotnych z punktu widzenia realizacji Planu dla Pracy i Rozwoju; 4) podejmowanie działań mających na celu popularyzację wiedzy o Planie dla Pracy i Rozwoju.

 

 

Gratulujemy i życzymy satysfakcji z pełnienia funkcji!

 

 

 

 

13

 

 

STANOWISKO SEKCJI PEDAGOGIKI SZKOŁY I SEKCJI PEDEUTOLOGII KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN 1STANOWISKO SEKCJI PEDAGOGIKI SZKOŁY I SEKCJI PEDEUTOLOGII KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN 2

12

12

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na otwarte, zdalne seminarium naukowe Sekcji Teorii Wychowania KNP PAN, które rozpocznie się w czwartek, 21 kwietnia o godz. 17.00.

Program:

17.00 - powitanie uczestników seminarium przez przewodniczącego Sekcji dra hab. Mirosława Kowalskiego, prof. UZ i wiceprzewodniczącą Sekcji dr hab. Alinę Wróbel, prof. UŁ;

17.15 - wykład dra hab. Krzysztofa Maliszewskiego, prof. UŚ pt. "Los i słabe oddziaływanie – o potrzebie przemieszczenia dyskursu pedagogicznego" (związany z opublikowaną monografią: Bez-silna edukacja. O kształceniu kruchego);

18.00 – dyskusja moderowana przez członków Sekcji Teorii Wychowania KNP PAN;

19.00 – zakończenie.

Seminarium obradować będzie w trybie zdalnym na platformie MS Teams.

Poniżej wklejony link umożliwia dołączenie do spotkania.

Dołącz na komputerze lub w aplikacji urządzenia przenośnego w dniu 21 kwietnia o godz. 17.00: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

Do zobaczenia na seminarium.

dr hab. Rafał Włodarczyk, prof. UWr                 dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ

Sekretarz STW KNP PAN

 

 

 

 

Rada Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Prof. dr hab. Barbary Heleny Wilgockiej-Okoń

 

laur klepsydra 

 

wybitnej pedagog i psycholog, wspaniałego naukowca i nauczyciela akademickiego, znawczyni zagadnień dotyczących problematyki rozwoju i wychowania dzieci we wczesnej edukacji, wieloletniego pracownika Uniwersytetu Warszawskiego, autorki licznych opracowań naukowych z obszaru pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Uroczystość pożegnania odbędzie się 11 kwietnia 2022 roku o godz. 10.00 w Kościele św. Karola Boromeusza w Warszawie (przy ul. Powązkowskiej 14 – Cmentarz Powązkowski).

 

Rodzinie Zmarłej, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

prof. b.kPROF. DR HAB. BARBARA KROMOLICKA POWOŁANA PRZEZ PREZYDENTA RP DO RADY DS. SPOŁECZNYCH NARODOWEJ RADY ROZWOJU NA KADENCJĘ 2021-2025 ROKU

 

Rada ds. Społecznych przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej to gremium konsultacyjno-doradcze działające w ramach Narodowej Rady Rozwoju, które zajmuje się analizowaniem aktualnej sytuacji w zakresie polityki społecznej i spraw społecznych, prowadzeniem debaty strategicznej i dialogu w tym obszarze oraz opracowywaniem propozycji konkretnych rozwiązań prawno-instytucjonalnych i monitorowaniem ich realizacji. Prace Rady obejmują w szczególności przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, opracowywanie założeń i projektów inicjatyw legislacyjnych oraz wspieranie działań Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej związanych z realizacją podejmowanych inicjatyw, a także formułowanie generalnych wniosków w zakresie polityki społecznej i spraw społecznych. Prace członków Rady są prowadzone społecznie.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa na kolejne, otwarte spotkanie w dniu 04.04.2022 r., o godzinie 17.00 (online) na platformie internetowej Ms Teams.

 

Link do połączenia i dane do logowania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae156feb3f72447b6b5909d5c45a7d581%40thread.tacv2/1647848449246?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%2216039c5b-4fe3-4d9f-a406-bd56b7f0fd77%22%7d

Program spotkania

17.00 - powitanie uczestników seminarium przez Przewodniczącego Sekcji prof. Jerzego Nikitorowicza.

17.10 - wykład wprowadzający dr Justyny Pilarskiej pt. Potencjał międzykulturowy przestrzeni - na przykładzie sarajewskiego locus educandi.

18.00 - dyskusja moderowana przez Przewodniczącego Sekcji prof. Jerzego Nikitorowicza i dr Łukasza Kwadransa.

18.30 - Migracja, integracja, adaptacja kulturowa. Edukacja międzykulturowa wobec doświadczeń miracyjnych uchodźców z Ukrainy - poszukiwanie form wsparcia

19.00 - informacje dotyczące tematów i terminów konferencji.

 

Zachęcamy serdecznie do uczestnictwa i dzielenia się z nami Państwa uwagami i propozycjami.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Przewodniczący Sekcji PKiEM KNP PAN prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

Sekretarze: mgr Urszula Namiotko, dr Łukasz Kwadrans

 

 

 

 

KNP PAN Stanowisko Sekcji Pedagogiki Szkoły i Sekcji Pedeutologii 1KNP PAN Stanowisko Sekcji Pedagogiki Szkoły i Sekcji Pedeutologii 2KNP PAN Stanowisko Sekcji Pedagogiki Szkoły i Sekcji Pedeutologii 3KNP PAN Stanowisko Sekcji Pedagogiki Szkoły i Sekcji Pedeutologii 4

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 23 marca 2022 roku

 

Prof. dr hab. Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz

 

laur klepsydra 

 

wybitnej pedagog specjalnej, tyflopedagog, wspaniałego naukowca i nauczyciela akademickiego, znawczyni zagadnień orientacji przestrzennej osób z niepełnosprawnością wzrokową oraz koncepcji pedagogicznego wsparcia uczniów niewidzących i słabowidzących Bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej, pracownika Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Członkini Zespołu Pedagogiki Specjalnej Wspierającego Działania Sekcji Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.  

Msza żałobna odbędzie się dnia 29 marca o godz. 12.00 w Kościele św. Marii Magdaleny
w Wawrzyszewie.

Rodzinie Zmarłej, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów, pedagogów specjalnych
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

Biuro ds. Doskonałości naukowej poszukuje

 

 

 

 

 

123

KNP PAN Opinia Komisji polityki oświatowej Sekcji pedutologii Sekcji pedagogiki szkoły 1KNP PAN Opinia Komisji polityki oświatowej Sekcji pedutologii Sekcji pedagogiki szkoły 2KRASP 1

 

 

 

 

apel

 

 

 

 

KNP PAN STANOWISKO SEKCJI PEDAGOGIKI SPOLECZNEJ 1KNP PAN STANOWISKO SEKCJI PEDAGOGIKI SPOLECZNEJ 2

PISMO DO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW WSPIERANIA WYCHOWAWCZEJ FUNKCJI SZKOŁY 1

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej informuje, że termin składania prac biorących udział w IV edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe magisterską i doktorską z zakresu diagnostyki edukacyjnej (obronione w latach 2019–2021) upływa 10 października 2021 roku.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o diagnostyce edukacyjnej jako subdyscyplinie pedagogiki, jej teorii oraz praktycznych zastosowaniach. Diagnostyka edukacyjna to rozwijająca się nauka o rozpoznawaniu warunków, przebiegu i wynikach uczenia się.

Od przeszło ćwierć wieku organizowane są doroczne konferencje diagnostyki edukacyjnej. Na najbliższej, międzynarodowej XXVII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej zamierzamy nagrodzić najlepsze prace magisterską i doktorską z zakresu diagnostyki edukacyjnej zgłoszone do IV edycji Konkursu.

Zwycięstwo w Konkursie wiązać się będzie z nagrodą pieniężną, której wysokość ustali Kapituła Konkursu. W IV edycji Konkursu dla każdego laureata przewiduje się nagrodę pieniężną w wysokości 3000–5000 zł (o wysokości przyznanej nagrody zadecyduje Kapituła) oraz wystąpienie w sesji plenarnej na międzynarodowej XXVII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, podczas której zaprezentuje wybrane aspekty nagrodzonej pracy.

 

Szczegółowe informację o regulaminie Konkursu można znaleźć na stronie internetowej PTDE ptde.org w zakładce Konkursy.

Regulamin Konkursu

 

 

 

 

1234

Szanowni Państwo,

Katedra Pedagogiki Szkolnej Instytutu Nauk Pedagogicznych

Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu

zaprasza do udziału w Konkursie dla pracowniczek i pracowników uczelni wyższych

(w tym doktorantek i doktorantów).

 

Tematem II edycji konkursu jest

„Człowiek współczesny wobec bezładnych procesów przyrodniczo-społecznych".

Termin zgłaszania artykułów do Konkursu upływa 31.01.2022 roku.

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.pedagogika.umk.pl/kpsz/konkurs-im-prof-marioli-chomczynskiej-rubachy/

 

 

 

 

 

Pismo Sekcji Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN do Ministra Zdrowia 1Pismo Sekcji Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN do Ministra Zdrowia 2Pismo Sekcji Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN do Ministra Zdrowia 3Skan pisma z MZ 2018

KNP PAN Oświadczenie w sprawie poparcia stanowiska KRASP 1

 

 

 

 

"TE DZIECI SAME SIĘ NIE URATUJĄ". UMYKA NAM LOS TYCH, KTÓRZY "NIE TWITTUJĄ". EKSPERT PYTA, GDZIE JEST RPD. ROZMOWA Z PROF. MARKIEM KONOPCZYŃSKIM Z KNP PAN.

 

Te dzieci same się nie uratują - tak o losie dzieci z ukraińskich domów dziecka i placówek opiekuńczych mówił w TOK FM prof. Marek Konopczyński. Ekspert z Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN przekonywał, że Polskę stać na przyjęcie tysięcy dzieci. Pytał też, dlaczego do tej pory problemem dramatycznej sytuacji ukraińskich dzieci nie zainteresował się ani RPD, ani ministerstwo rodziny czy edukacji.

 

https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103086,28169982,te-dzieci-same-sie-nie-uratuja-umyka-nam-los-tych-ktorzy.html#s=BoxOpImg6

 

 

 

20210518 114455 03

Z przyjemnością informujemy, że

prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta

została wybrana ekspertką

Narodowej Agencji Programu Erasmus+ 

i Europejskiego Korpusu Solidarności

w obszarze edukacji szkolnej oraz szkolnictwa wyższego.

                     Kadencja ekspertów trwa 7 lat. 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

 

 

Uchwała nr 3 20223

DSC 7948

Uprzejmie informujemy o wyborze

prof. dr hab. Renaty Nowakowskiej-Siuty 

na drugą kadencję dziekana


Wydziału Nauk Społecznych 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 2 20222

KNP PAN stanowisko w sprawie NPK

 

12

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 19 kwietnia 2021 roku

 

Pana Profesor dra hab. Czesława Kosakowskiego  

 

 laur klepsydra

 

cenionego pedagoga, pedagoga specjalnego, znakomitego nauczyciela akademickiego, wychowawcy wielu pokoleń pedagogów specjalnych, promotora prac doktorskich, recenzenta przewodów habilitacyjnych, postępowań o tytuł profesora z zakresu pedagogiki specjalnej, prawdziwego Humanisty z wielkim szacunkiem i zrozumieniem odnoszącego się do każdego człowieka i każdej ludzkiej niedoskonałości, autora licznych opracowań naukowych z obszaru niepełnosprawności oraz wspomagania osób konsekwencji niepełnosprawności doświadczających, wieloletniego zasłużonego pracownika Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (prodziekan Wydziału Humanistycznego w latach 1986-1990, zastępca dyrektora Instytutu Pedagogiki i Psychologii w latach 1981-1987, kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej w latach 1989-1995), Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 (kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej, członek Senatu, członek Senackiej Komisji Dydaktycznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie
w latach 1995-1999, kierownik Zakładu, a kolejno Katedry Pedagogiki Specjalnej w latach 1999-2010, członek Senatu, przewodniczący Senackiej Komisji, Komisji Etyki UWM w Olsztynie w latach 1999-2005).

 

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom

w imieniu środowiska pedagogów
składamy wyrazy serdecznego współczucia,
Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

274154586 4810841805636802 7399577645608865008 n

 

 

 

 

 

Stefan M Kwiatkowski

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii powierzył

w dniu 14 kwietnia 2021 r. 

prof. dr. hab. Stefanowi M. Kwiatkowskiemu 

funkcję

Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego programu wieloletniego pn. "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy".

Jest to program ustanowiony uchwałą Nr 80/2019 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. W jego realizację zaangażowane są ośrodki naukowe z terenu całego kraju. Do zadań Zespołu Koordynacyjnego należy ocena procedur badawczych i uzyskanych wyników oraz formułowanie propozycji  ich praktycznego wykorzystania.

 

Gratulujemy i życzymy satysfakcji z pełnienia funkcji!

 

 

 

Jubileuszowa XXXV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej

Szanowni Państwo, Młode Pedagożki i Młodzi Pedagodzy,

Jubileuszowa LSMP odbędzie się w formule stacjonarnej dniach 5–9 września 2022 roku w malowniczo położonym kompleksie konferencyjno–wypoczynkowym w Bielsku–Białej u podnóża gór – Dębowca i Szyndzielni - Hotel Dębowiec z widokiem na Beskid Śląski i Mały. Uczestnicy LSMP podejmą problematykę: „Pedagogika i edukacja w wikiświecie; o zmianie/zmianach kultury edukacji w środowisku cyfrowym - jak je badać, opisywać i interpretować”.

Gospodarzem Szkoły jest Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej na czele z Panią Rektor dr hab. Zdzisławą Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB. i Przewodniczącym Rady Dyscypliny Pedagogika Akademii WSB dr. hab. Markiem Walancikiem, prof. AWSB.

Podjęta w tym roku problematyka koncentruje się na społecznej i cyfrowej przestrzeni współpracy i edukacji wymagającej wysokich kompetencji krytycznych oraz odporności na pokusy uproszczeń. Będzie uszczegóławiana w świetle różnych teorii i praktyk z uwzględnieniem - między innymi następujących pytań:

 • Jakie są teoretyczne założenia aktualnej i przyszłościowej kultury edukacji w „wikiświecie”?
 • Jakie perspektywy metodologiczne są/mogą być użyteczne - co i jak warto badać?
 • Jak analizować, interpretować i opisywać fakty, zjawiska oraz procesy dziejące się w świecie mediów cyfrowych, jakie kategorie są/mogą być/ będą potrzebne do opisu zjawisk z wikiświata?
 • Jakie są możliwości uczenia się w wikiświecie – od schoolingu do edukacji i tworzenia wyobrażonych wspólnot edukacyjnych?
 • Jaki jest edukacyjny potencjał nowych środków komunikacji – grafiki, emoji, unikodów – wykorzystywania i tworzenia ich w interakcjach edukacyjnych?

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu.

 

KOMUNIKAT 1. XXXV LETNIEJ SZKOŁY MŁODYCH PEDAGOGÓW IM. MARII DUDZIKOWEJ

 

 

 

ZDJĘCIE 2

 

W dniu 13 kwietnia 2021 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Krajowej Rady Programowej OHP w trakcie którego dokonano wyboru Przewodniczącego Krajowej Rady Programowej OHP.

 

 

Członkowie Krajowej Rady Programowej OHP jednogłośnie wybrali na Przewodniczącego profesora Marka Konopczyńskiego.

Krajowa Rada Programowa to organ doradczy i opiniodawczy Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie działalności ustawowej oraz promocji Ochotniczych Hufców Pracy na terenie Rzeczypospolitej Polski. Obecna Rada Programowa została powołana Zarządzeniem Komendanta Głównego OHP w dniu 10 grudnia 2020 roku.

 

W skład Krajowej Rady Programowej OHP, oprócz Przewodniczącego prof. Marka Konopczyńskiego i jego zastępców: poseł Anny Dąbrowskiej-Banaszek i prof. Mirosława Grewińskiego wchodzą inni wybitni członkowie. Nie sposób nie wspomnieć o posłach, marszałkach województw, burmistrzach i prezydentach miast, a także samorządowcach. Skład Rady uzupełniają profesorowie różnych dziedzin życia społecznego, którzy ubogacają swoją wiedzą posiedzenia Rady.

W skład Krajowej Rady Programowej OHP wchodzą m.in.:

Renata Janik - wicemarszałek województwa świętokrzyskiego; 
Stanisław Derehajło - wicemarszałek województwa podlaskiego; 
Jacek Wójcicki – prezydent miasta Gorzowa Wielkopolskiego; 
Jakub Banaszek – prezydent miasta Chełma; 
Mieczysław Baszko – poseł ziemi podlaskiej; 
Magdalena Sroka – posłanka trójmiasta; 
Stanisław Bukowiec – poseł ziemi małopolskiej; 
Elżbieta Rafalska – posłanka do Parlamentu Europejskiego; 
Przemysław Czarnek – poseł ziemi lubelskiej - Minister Edukacji i Nauki; 
Artur Szałabawka – poseł ziemi szczecińskiej – działacz OHP; 
Artur Dziambor – poseł, zastępca przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży; 
Monika Pawłowska – posłanka ziemi lubelskiej; 
Jarosław Rzepa – poseł ziemi szczecińskiej, samorządowiec.

 

Gratulujemy i życzymy satysfakcji z pełnienia funkcji!

 

 

 

 

 

272430375 645183400153369 9076115687597462179 n

 

 https://www.rp.pl/nauczyciele/art19315911-prof-konopczynski-nauczyciele-juz-od-strajku-wolaja-o-pomoc

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 2 kwietnia 2021 roku

 

Prof. dra hab. Wiesława Jamrożka

 

laur klepsydra

 

wybitnego historyka wychowania, wieloletniego (2001-2021) kierownika Zakładu Historii Wychowania, specjalisty z zakresu dziejów myśli i praktyki edukacyjnej XIX i XX wieku, ale także biografistyki historyczno-edukacyjnej, dziejów polskich kongresów i zjazdów pedagogicznych, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń pedagogów, uczonego bardzo poważanego, autora licznych opracowań naukowych z obszaru dziejów wychowania, praktyki edukacyjnej a także dziejów instytucji pedagogicznych,

członka Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, prezesa, członka zarządu Towarzystwa Historii Edukacji, członka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, redaktora naczelnego Biuletynu Historii Wychowania,

wieloletniego zasłużonego pracownika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rektora Łużyckiej Szkoły Wyższej im. Jana Benedykta Solfy w Żarach, kierownika Katedry Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie, oraz Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Humanistycznego Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie.

 

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,

Władze dziekańskie i społeczność Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 10 kwietnia br. o godz. 11.00 w Kościele parafii pw. Opatrzności Bożej w Poznaniu, ul. ks. Wacława Gieburowskiego 6 w Poznaniu i na pobliskim cmentarzu ul. Łowmiańskiego, 60-001 Poznań (cmentarz na Os. Bolesława Chrobrego). Zarówno we Mszy św., jak i Pogrzebie istnieje możliwość uczestniczenia on-line pod adresem: https://mementum.com.pl/transmisje-porzebow/ 

 

 

 

123

 

 

 

Prof. dr hab. Marek Konopczyński został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na kolejną, czteroletnią kadencję.

W Radzie Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

prof. Marek Konopczyński zasiada od 2008 roku. 

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Ministrze Sprawiedliwości, a powołanym przez Prezesa Rady Ministrów. W jej skład wchodzą reprezentanci wymiaru sprawiedliwości (sędzia, kurator, prokurator), a także przedstawiciele świata nauki, policji, służby więziennej, wybranych ministerstw oraz organizacji charytatywnych i stowarzyszeń.

Prof. dr hab. Marek Konopczyński jest również członkiem Rady Polityki Penitencjarnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości.

 

                

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Oddział PAN w Poznaniu ogłosił X edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2021 r., której wiodącym autorem jest doktorant z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej.> Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach tematycznych, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:

- nauki humanistyczne i społeczne,

- nauki biologiczne i rolnicze,

- nauki ścisłe i nauki o Ziemi,

- nauki techniczne,

- nauki medyczne.

Pięcioosobowe zespoły oceniające dla ww. obszarów będą nominowały do nagrody po jednej pracy naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne. Ponadto każdy zespół oceniający będzie mógł przedstawić jedną pracę do wyróżnienia bez nagrody pieniężnej. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, Prof. Jerzego Duszyńskiego. Laureaci nagród pieniężnych zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w Poznaniu.

Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie do 13 marca 2022 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu (regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie www Oddziału (http://poznan.pan.pl/).

Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się sporym zainteresowaniem ze strony młodych naukowców, a prezentacja nagrodzonych prac była okazją do promocji ciekawych wyników i ich autorów.  W związku z tym gorąco proszę o upowszechnienie tej informacji w kierowanych przez Państwa jednostkach.

 Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Marek Świtoński,
czł. rzeczywisty, Prezes Oddziału​

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że XIII Zjazd Delegatów PTP wybrał

 

Prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską

 

na Członkinię Prezydium Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na kadencję 2020-2023.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

 

 

 

 

 

Seminarium odbędzie się 15. lutego 2022 roku (wtorek) w formule hybrydowej w auli Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz na platformie zoom.

Godzina: 11.00-13.00.

Wykład pod tytułem "Niemcy-Polacy. Kultura pamięci w procesie transformacji" wygłosi Pani Profesor Anna Wolff-Powęska, wybitna historyczka idei, politolożka, emerytowana profesor Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, wieloletnia dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu, znawczyni relacji polsko-niemieckich, jedna z najważniejszych polskich ekspertek w dziedzinie historii Niemiec oraz stosunków polsko-niemieckich.

Zapraszamy Państwa do uczestniczenia w wykładzie oraz dyskusji.

Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa w ChAT lub online za pośrednictwem platformy zoom. Osoby, które będą uczestniczyć w wykładzie stacjonarnie uprzejmie prosimy o zgłoszenie tego faktu mailem do p. Aleksandry Kujawskiej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta – przewodnicząca Zespołu

 

-----------------

link do spotkania:
Renata Nowakowska-Siuta is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: My Meeting
Time: Feb 15, 2022 10:30 AM Warsaw
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95922758274?pwd=SGxFMmFFSkxUWHowZU5DQXNWaURTQT09
Meeting ID: 959 2275 8274
Passcode: 842809
One tap mobile
+12532158782,,95922758274#,,,,*842809# US (Tacoma)
+13017158592,,95922758274#,,,,*842809# US (Washington DC)
Dial by your location
        +1 253 215 8782 US (Tacoma)
        +1 301 715 8592 US (Washington DC)
        +1 312 626 6799 US (Chicago)
        +1 346 248 7799 US (Houston)
        +1 646 558 8656 US (New York)
        +1 669 900 9128 US (San Jose)
Meeting ID: 959 2275 8274
Passcode: 842809
Find your local number: https://zoom.us/u/abquZKac0d
------------------

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 13 grudnia 2020 roku

 

Prof. dra hab. Andrzeja Janowskiego

 

 

wiceministra edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, wybitnego pedagoga, jednego z najwybitniejszych instruktorów harcerskich, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń pedagogów, autora licznych opracowań naukowych z obszaru polityki edukacyjnej i teorii wychowania

wieloletniego zasłużonego pracownika
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Prof. dr hab. Ireny Wojnar

 

laur klepsydra

 

wybitnej specjalistki w zakresie teorii wychowania estetycznego,

wzoru osobowego i naukowego, nauczycielki i wychowawczyni wielu pokoleń pedagożek i pedagogów,

autorki licznych opracowań naukowych,

 

Honorowej Członkini

Komitetu Nauk Pedagogicznych
Polskiej Akademii Nauk

 

oraz

Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus"

 

wieloletniego zasłużonego pracownika Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Rodzinie Zmarłej, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,

Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych

Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 11 listopada 2020 roku

Prof. dra hab. Czesława Banacha

wybitnego pedagoga, kreatora współczesnej pedeutologii, specjalisty z zakresu edukacja nauczycieli oraz ich funkcjonowania w zawodzie,
polityki edukacyjnej oraz reformy szkolnictwa,
nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń pedagogów,
autora licznych opracowań naukowych z obszaru
kształtowania się planów edukacyjnych
i życiowych młodzieży oraz ich modyfikacji i rekonstrukcji,

wieloletniego członka Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Prognoz „Polska w XX wieku” i „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk,
Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego,

wieloletniego zasłużonego pracownika
Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie,
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
w Lublinie, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 26 listopada 2020 roku o godz. 11.40. w Kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

 

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

współczesne problemy pedagogiki druk

STEFAN M. KWIATKOWSKI (RED. NAUK.),

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PEDAGOGIKI.

W KIERUNKU INTEGRACJI TEORII Z PRAKTYKĄ,

WARSZAWA 2021.

PATRONAT KNP PAN

 

W zamyśle Redaktora Naukowego monografia ma łączyć zdiagnozowany stan praktyki edukacyjnej z propozycjami zmian i modernizacji wybranych jej obszarów, wynikającymi z zastosowania teorii pedagogicznych. Jej Autorzy, Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (w kilku przypadkach wraz ze swoimi współpracownikami) przedstawili własne rozważania w układzie: diagnoza – kierunki zmian i modernizacji – niezbędne warunki realizacyjne. Rozszerzyli przy tym pole namysłu o diagnozę i perspektywy rozwoju wybranych subdyscyplin pedagogicznych. W rezultacie powstał wielowątkowy raport pozwalający spojrzeć na pedagogikę z perspektywy teoretycznej i praktycznej – za co wyrażam gorące podziękowania wszystkim Autorom (…). Na podkreślenie zasługuje fakt, że autorskie diagnozy wybranych fragmentów rzeczywistości dotyczącej teorii pedagogicznych i praktyki edukacyjnej zostały poddane refleksji natury interdyscyplinarnej – specyficznej dla zadań realizacyjnych opartych na pogłębionej analizie stanu oraz doświadczeń (również międzynarodowych). Dzięki takiemu podejściu otrzymaliśmy nie tylko autorskie diagnozy, które są silną stroną badań pedagogicznych, ale też autorskie pomysły na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów, będące eksperckim głosem pedagogów.

 

Z Wprowadzenia Redaktora Naukowego prof. dra hab. Stefana M. Kwiatkowskiego

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 25 października 2020 roku

Prof. dra hab. Zdzisława Dąbrowskiego

wybitnego pedagoga, kreatora współczesnej pedagogiki opiekuńczej, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń pedagogów, pedagogów opiekuńczych, autora licznych opracowań naukowych z obszaru pedagogiki opiekuńczej

wieloletniego zasłużonego pracownika
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

 

 


 

14 grudnia 2021 roku minister Zbigniew Rau - na wniosek Rady Dyplomacji Historycznej - przyznał nagrody i wyróżnienia w Konkursie Historycznym Ministra Spraw Zagranicznych na najlepsze publikacje promujące historię polskiej dyplomacji i historię Polski.

W kategorii „Najlepsza publikacja w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji” I wyróżnienie za książkę pt.: Dzieci syberyjskie 1919-2019. Z Syberii przez Japonię i Stany Zjednoczone do Polski (Kraków 2020) otrzymał prof. dr hab. Wiesław Theiss (Członek KNP PAN w kadencji 2015-2019).

-----------

SYBERIA

Dzieci Syberyjskie 1919-2019. Z Syberii przez Japonię i Stany Zjednoczone do Polski. Polskie Dzieci Syberyjskie to blisko 900-osobowa grupa dzieci ewakuowana w latach 1919-1923 z terenów wschodniej Syberii i Mandżurii. Była to wielka, bezprecedensowa w naszych dziejach akcja pomocy humanitarnej. Dzieciom tym zagrażały niebezpieczeństwa niesione przez wojnę domową i rewolucję w Rosji. Zasadniczą rolę w ewakuacji dzieci syberyjskich odegrała Japonia, a w szczególności dwór cesarski, rząd, Japoński Czerwony Krzyż, wojsko i administracja. Jest to jak dotąd mało znana karta w dziejach stosunków polsko-japońskich.

----------

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

 

Z głebokim żalem powiadamiamy,

że w dniu 1 listopada 2020 roku odeszła od nas

Pani Profesor dr hab. Olga Czerniawska

 

wybitny andragog i gerontolog,

twórczyni łódzkiej szkoły andragogicznej i gerontologicznej,

w latach 1980–2000 kierownik Zakładu Oświaty Dorosłych Uniwersytetu Łódzkiego,

w latach 1993–2000 kierownik Katedry Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego,

emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Śp. profesor dr hab. Olga Czerniawska

była autorką wielu publikacji z zakresu andragogiki i gerontologii, organizatorką licznych konferencji naukowych,

inspiratorką międzynarodowej współpracy naukowej, uczoną przekraczającą zastane paradymaty badawcze.

Zostanie zapamiętana jako Osoba o wielkim sercu i otwartości na drugiego człowieka,

z zaangażowaniem i wrażliwością wspierajaca młodych badaczy w ich rozwoju naukowym, jako Osoba wierna wyznawanym wartościom.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 13 listopada o godz. 10.30. w kościele pw. św. Teresy od Dzieciatka Jezus i św. Jana Bosko

w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 1/3.

 

Wyrazy szczerego współczucia kierujemy pod adresem Rodziny,

Bliskich i Znajomych Zmarłej.
 

Członkowie Sekcji Gerontologia

Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

s l400

 

Nagrodę naukową Wydziału I PAN w dyscyplinie pedagogika im. Władysława Spasowskiego otrzymała Pani Prof. US dr hab. Justyna Nowotniak za pracę zatytułowaną: Ewaluacja edukacyjna. Społeczne światy ewaluatorów, Oficyna Wydawnicza „Impuls", Kraków 2019.

 

Składamy Pani Profesor najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania dla wartości naukowej interesującego poznawczo studium empirycznego poświęconego problematyce ewaluacji edukacyjnej.

 

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że Jego Magnificencja Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki wręczył Medal 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego: prof. Zbigniewowi Kwiecińskiemu (Dziekan WSE UAM w latach: 1993-1999), prof. Wiesławowi Ambrozikowi (Dziekan WSE UAM w latach: 2002-2008), prof. Zbyszko Melosikowi (Dziekan WSE UAM w latach: 2008-2016) prof. Agnieszce Cybal-Michalskiej (Dziekan WSE UAM w latach 2016-2020 i wybranej na kadencję 2020-2024) oraz Paniom Prodziekan WSE w latach 2016-2020 i wybranych na kadencję 2020-2024: prof. Agnieszce Gromkowskiej-Melosik, prof. Magdalenie Piorunek, a także prof. Heliodorowi Muszyńskiemu (Dyrektorowi IP w latach: 1967–1985  oraz Przewodniczącemu KNP PAN w latach: 1984-1993). Serdecznie Państwu gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia, które jest wyrazem uznania społeczności akademickiej dla zaangażowania na rzecz rozwoju Uniwersytetu Poznańskiego jak i duży sukces środowiska pedagogów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

stefan kwiatkowski

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski dr h. c. multi – kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Prorektor (2012-2016) i Rektor (2016-2020) tej Uczelni; Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie (1993-2007), Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych (2010-2017); Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2007-2011), od 2011 Zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN (2012-2014), Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2011-2012), doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2010) oraz Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanowa w Kijowie (2017), od 2003r. członek zagraniczny Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy.

Promotor w 46 przewodach doktorskich, recenzent w 119 przewodach doktorskich i 37 habilitacyjnych oraz w 17 postępowaniach o nadanie tytułu profesora; ekspert w zakresie kształcenia zawodowego, współautor modelu czynności poznawczych uczniów, współautor metodologii opracowywania standardów kompetencji zawodowych. Autor ponad 680 artykułów, autor, współautor, redaktor naukowy 92 druków zwartych. Kierownik ponad 20 projektów badawczych dotyczących modelowania czynności poznawczych uczniów, standardów kompetencji zawodowych, przywództwa edukacyjnego oraz zarządzania w systemie oświaty.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2017); laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku (2018).

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 1 listopada 2020 roku

Prof. dr hab. Olgi Czerniawskiej

 

wybitnej humanistki, Twórczyni „Łódzkiej szkoły andragogicznej i gerontologicznej”,
niezwykle umiejętnie łączącej w swoim życiu i działalności naukowej rolę naukowca, eksperta, pedagoga,
działacza światowego, nauczyciela i społecznika, wieloletniego zasłużonego pracownika

Uniwersytetu Łódzkiego.

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 listopada 2021 roku Członek KNP PAN prof. Marek Konopczyński uczestniczył w Konferencji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Horyzont Innowacji.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od ponad dekady ma istotny wpływ na kształtowanie krajobrazu innowacji w Polsce. Jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych. Kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat, a także inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju.

Wśród prelegentów byli m.in.: Małgorzata Jarosińska-Jedynak - sekretarz stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Marek Dietl - prezes, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA; Jerzy Hausner - przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, przewodniczący Rady Fundacji GAP, b. wicepremier i minister gospodarki, pracy i polityki społecznej; Marek Konopczyński - Uniwersytet w Białymstoku, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN; Wojciech Kamieniecki - dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Arkadiusz Mężyk - rektor Politechniki Śląskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; Piotr Dardziński - prezes, Sieć Badawcza Łukasiewicz; Grzegorz Kądzielawski - wiceprezes zarządu, Grupa Azoty S.A.; Ryszard Hordyński - dyrektor ds. strategii i komunikacji, Huawei Polska.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Andrzej Stanisławek, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Marek Konopczyński, Uniwersytet w Białymstoku, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN; Wojciech Kamieniecki, dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Serdecznie gratulujemy!

 

1460x616

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 13 października 2020 roku

Prof. dra hab. Andrzeja Jaczewskiego

laur klepsydra

nestora polskiej seksuologii, lekarza-pediatrę i pedagoga, specjalistę medycyny szkolnej,
zajmującego się zagadnieniami rozwoju dzieci i młodzieży, wybitnego naukowca, autora wielu podręczników akademickich i książek popularnych
na temat dojrzewania dziewcząt i chłopców

wieloletniego zasłużonego pracownika
Uniwersytetu Warszawskiego

odznaczonego medalem KNP PAN
„Medal Za Zasługi dla Rozwoju Polskiej Pedagogiki”

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

olDnia 23 listopada 2021 roku przewodnicząca Sekcji Pedagogiki Specjalnej prof. dr hab. Marzenna Zaorska uczestniczyła w spotkaniu przedstawicieli instytucji, organizacji i świata nauki, którzy przesłali do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, jak również władz miasta Olsztyna swoje stanowiska, apele w związku z zamiarem likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie oraz włączenia jego dotychczasowych struktur organizacyjnych w strukturę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego dla Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną w Olsztynie. Propozycja władz miasta wiązała się także z przeniesieniem uczniów SOSW dla Dzieci Niesłyszących do grona uczniów SOSW dla Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną. Komitet Nauk Pedagogicznych PAN w piśmie z dnia 8 lutego 2021 r., skierowanym do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta miasta Olsztyna zaapelował o odstąpienie od zamiaru likwidacji SOSW dla Dzieci Niesłyszących. W odwołaniu do apelu KNP PAN oraz zawartych w nim treści władze Olsztyna zaprosiły przedstawiciela KNP PAN na spotkanie w dniu 23 listopada 2021 r. W spotkaniu z ramienia władz miasta uczestniczyła w-ce prezydent ds. edukacji oraz dyrektor Wydziału Edukacji. W czasie spotkania przedstawiciele władz miasta wskazali argumenty przemawiające za połączeniem struktur obu ośrodków, zasadniczo dotyczące racjonalizacji wydatków oraz możliwej perspektywy likwidacji SOSW dla Dzieci Niesłyszących, ze względu na niewielką liczbę uczniów (obecnie 55). Pozostali uczestnicy spotkania natomiast podawali swoje wątpliwości i kontrargumenty przemawiające za utrzymaniem Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niesłyszących, który dnia 15 października 2021 r. obchodził 50-lecie swojego istnienia. Pełnego konsensusu nie uzyskano. Władze miasta nadal będą optować za realizacją w swojego pomysłu na kształcenie uczniów z niepełnosprawnością słuchową w strukturach SOSW im Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie.

 

 

 

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski (wiceprzewodniczący KNP PAN), został powołany w skład:

 • Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół PolskichKRASP (kadencja 2020-2024)

        oraz

 • Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - MEN (kadencja 2020-2024).

        Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

m

Dnia 14 października 2021 roku Sejm IX kadencji, dzięki staraniom Członków Sekcji Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, władz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, przy poparciu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) przegłosował wniosek o ustanowienie roku 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej. Okazją przyjęcia takiej uchwały jest 100-lecie zainicjowania przez Marię Grzegorzewską - twórczynię polskiej pedagogiki specjalnej, tj. w roku 1922, w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) kształcenia nauczycieli, pedagogów specjalnych, celem przygotowania ich do pracy w systemie szkolnictwa specjalnego. To wielkie wydarzenie oraz ogromny sukces pedagogiki specjalnej w Polsce, pedagogów specjalnych (przedstawicieli nauki świata nauki, środowiska akademickiego, praktyki pedagogicznej), osób, które od początku swojego istnienia pedagogika specjalna wpiera w osiąganiu samodzielności oraz autonomii indywidualnej i społecznej. Wydarzenie, dzięki któremu pedagogika specjalna będzie miała możliwość nie tylko zaprezentować postać jej założycielki, ale również realizowaną przez 100 lat historyczno-cywilizacyjną misję, dorobek obecny, wyzwania przyszłości, wkład w rozwój polskiej pedagogiki.

 

 

 

 

mATT00135

Uprzejmie informujemy, że Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Robert Ciborowski po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału, która została wyrażona w tajnym głosowaniu, powołał Pana Prof. dr hab. Mirosława Sobeckiego do objęcia funkcji Dziekana Wydziału Nauk o Edukacji na kadencję 2020-2024.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

 

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 18-19 listopada 2021 roku Przewodnicząca KNP PAN prof. Agnieszka Cybal-Michalska, Członkini KNP PAN prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Członek KNP PAN prof. Mirosław Sobecki, Członek KNP PAN prof. Roman Leppert, Specjalistka KNP PAN prof. Ewa Ogrodzka-Mazur, a także Przewodniczący KNP PAN minionej kadencji prof. Bogusław Śliwerski uczestniczyli w charakterze ekspertów w III Opolskim Forum Edukacyjnym. 

Opolskie Forum Edukacyjne w założeniu organizatorów stało się cyklicznym wydarzeniem z udziałem uczonych, skierowanym do pracowników placówek oświatowo-wychowawczych na Opolszczyźnie, mającym na celu integrację środowiska pedagogów, władz oświatowych i samorządowych wokół problemów funkcjonowania systemu edukacji, jakości kształcenia i wychowania oraz zaspakajania potrzeb edukacyjnych regionu, zbliżenie środowiska naukowego do praktyki, a środowiska nauczycielskiego do wyników badań związanych z nauczaniem i funkcjonowaniem szkoły, w szczególności w czasie pandemii koronawirusa oraz nowymi koncepcjami i publikacjami dotyczącymi procesu dydaktyczno-wychowawczego. Spotkania w ramach Forum stały się okazją do wymiany poglądów przez nauczycieli, studentów, rodziców, nadzór pedagogiczny, nauczycielskie związki zawodowe a także uczniów, popularyzacji i promocji placówek edukacyjnych osiągających istotne sukcesy w zakresie wyników nauczania, prowadzących ciekawe formy pracy wychowawczej oraz nauczycieli poszukujących nowych metod i środków pracy.

 PLAKAT

 

 

 

 

Foto1

Z przyjemnością informujemy, że JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego powołał prof. dra hab. Zenona Gajdzicę na Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.

Panu Dziekanowi serdecznie gratulujemy, życzymy wielu sukcesów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan M Kwiatkowski

Narodowa Agencja Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności zorganizowała już po raz czwarty Kongres Edukacji. Uprzejmie informujemy, że Wiceprzewodniczący KNP PAN prof. Stefan Kwiatkowski brał udział w IV Kongresie Edukacji, który w tym roku odbywał się pod hasłem "Nowe perspektywy. Szersze horyzonty. Erasmus+ EKS 2021-2027".

Pan Profesor uczestniczył z głosem eksperckim w dwóch sesjach tematycznych: Środowisko i walka ze zmianą klimatu (sesja 2) oraz Dlaczego się uczymy? Człowiek - Wspólnota - Rozwój. Dyskusja ekspertów (sesja 6).

Debata z udziałem ekspertów cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 26 sierpnia 2020 roku

dra hab. Tomasza Sosnowskiego prof. UwB

laur klepsydra

pedagoga społecznego, cenionego badacza społecznych aspektów ojcowstwa, nauczyciela akademickiego,
sekretarza Stowarzyszenia Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych, członka Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Sekcji Pedagogiki Młodzieży KNP PAN

wieloletniego zasłużonego pracownika
Uniwersytetu w Białymstoku.

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 listopada 2020 roku Przewodnicząca KNP PAN prof. Agnieszka Cybal-Michalska, Członek KNP PAN prof. Maciej Tanaś, Specjalista KNP PAN prof. Jacek Pyżalski, a także Przewodniczący KNP PAN minionej kadencji prof. Bogusław Śliwerski, uczestniczyli w charakterze ekspertów w III Forum o wychowaniu: "Jak projektować proces wychowawczy? Edukacja po pandemii".

Organizacje harcerskie i skautowe organizując pierwsze ogólnopolskie „Forum o wychowaniu”, rozpoczęły debatę o wychowaniu dzieci i młodzieży, by stworzyć płaszczyznę do publicznej dyskusji, w której biorą udział przedstawiciele świata nauki, praktycy wychowania, rodzice, nauczyciele, instruktorki i instruktorzy harcerscy.

W tym roku w ramach  „Forum o wychowaniu”, kontynuowano dialog społeczny o kierunkach wychowania w trzeciej dekadzie XXI wieku, umożliwiając wielu środowiskom naukowym, oświatowym, instytucjom państwowym, organizacjom pozarządowym wymianę myśli i doświadczeń dotyczących wychowania dzieci i młodzieży. Motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia był proces wychowawczy, którego nie przerwała pandemia i nie zawiesił lockdown.

Konferencja była zorganizowana przy wsparciu Kancelarii Prezydenta RP. 

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 23 sierpnia 2020 roku

prof. Marii Janion

laur klepsydra

Wybitnj polskej histotyczki literatury, profesora nauk humanistycznych, nauczyciela akademickiego,
członkini Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego,
wieloletniego zasłużonego pracownika
Instytutu Badań Literackich PAN, Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

Rodzinie Zmarłej, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

LIST KOMISJI POLITYKI OŚWIATOWEJ KNP PAN DO PANA MATEUSZA MORAWIECKIEGO PREZESA RADY MINISTRÓW 1

W dniu 29 06 2020 roku Rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza została Pani prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, która na stanowisko prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społecznym oraz Szkoły Dziedzinowej Nauk Społecznych zaproponowała prof. dr hab. Zbyszko Melosika z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, członka KNP PAN. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi wyboru na stanowisko prorektora, który jest wyrazem zaufania społeczności akademickiej dla prof. dr hab. Zbyszko Melosika, jak i duży sukces całego środowiska pedagogów.

IMG 2510b

fot. Monika Sidorowska

 

LIST KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN DO MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1LIST KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN DO MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 2

 

BS image25 czerwca 2020 roku prof. dr hab. Bogusław Śliwerski – Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2019 - otrzymał tytuł Doktora Honorowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktor honorowy wygłosił wykład pt: Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński – pedagogia odwagi i pozytywnego oporu wobec przemocy.

UCHWAŁA Nr 25/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Śliwerskiemu.

 

List gratulacyjny Przewodniczącej Komitetu Nauk Pedagogicznych
Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej

 

 

 

Szanowani Państwo,

 

w imieniu Zespołu Międzynarodowych Badań Porównawczych serdecznie zapraszam Państwa na pierwsze otwarte seminarium Zespołu w dniu 23 listopada b.r. o godz. 11.00, na które zaproszenie przyjął Pan Prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld. Pan Profesor wygłosi wykład pt. "Rozmagnetyzowany świat". Wykładowi towarzyszyć będzie dyskusja na temat szeroko rozumianych współczesnych relacji międzynarodowych. Wykład i dyskusja odbędą się w formie hybrydowej: w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie sala konferencyjna 22 (parter) oraz na platformie zoom. Link zostanie upowszechniony w listopadzie. Tych z Państwa, którzy chcieliby wziąć udział w seminarium stacjonarnie (w ChAT) uprzejmie proszę o zgłoszenie tego faktu do p. mgr Aleksandry Kujawskiej mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Seminarium ma charakter otwarty zatem zapraszamy serdecznie również doktorantów, młodych naukowców, a także wszystkie zainteresowane wydarzeniem osoby z Państwa ośrodków naukowych. 

 

prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta

 

 

 

foto

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 września 2020 roku Jej Magnificencja Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska powołała Panią Prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską do objęcia funkcji Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM na kadencję 2020-2024. Społeczność WSE UAM jednomyślnie poparła kandydaturę Pani Profesor do pełnienia tej zaszczytnej funkcji.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

 

 

 

 

 

 

 

GAZETA WYBORCZA

 

 

 

 

 

fotoUprzejmie informujemy, iż we wrześniu 2020 roku rozpoczęła się kadencja nowych władz rektorskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którym będzie przewodził JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Cieszymy się, że do władz rektorskich powołana została na funkcję Prorektora do spraw Rozwoju Kadr Pani prof. dr hab. Ewa Jarosz. Serdecznie gratulujemy Pani Profesor wyboru na stanowisko prorektora, które jest wyrazem zaufania społeczności akademickiej dla prof. dr hab. Ewy Jarosz jak i duży sukces całego środowiska pedagogów.

Życzymy Pani Profesor wielu sukcesów.