Komitet Nauk Pedagogicznych

Komitet został powołany po raz pierwszy w 1953 roku. Od momentu powołania Komitetu Nauk Pedagogicznych jego zadania koncentrowały się na: analizowaniu i ocenie
rozwoju nauk pedagogicznych, rozważaniu istotnych problemów pedagogiki, organizowaniu sesji i konferencji naukowych oraz upowszechnianiu wyników badań naukowych, inicjowaniu i rozwijaniu współpracy z zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi, przeprowadzaniu ocen stanu i potrzeb nauk pedagogicznych oraz instytucji naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek nadzorujących te instytucje, przygotowywaniu ekspertyz naukowych, diagnozowaniu stanu oświaty, kształceniu kadr akademickich i oświatowych w dziedzinie pedagogiki, ocenianiu poczynań reformatorskich w systemie edukacji narodowej, opracowywaniu nowych koncepcji i propozycji rozwiązań modelowych dotyczących oświaty, kształcenia i doskonalenia kadr naukowych w dziedzinie pedagogiki oraz kształcenia nauczycieli.

Osobą szczególnie zasłużoną dla rozwoju nauk pedagogicznych i powołania Komitetu oraz jego pierwszym Przewodniczącym był prof. Bogdan Suchodolski (w latach 1953-1973). Przewodniczącymi Komitetu Nauk Pedagogicznych byli kolejno: prof. Wincenty Okoń (1973-1984), prof. Heliodor Muszyński (1984-1993), prof. Tadeusz Lewowicki (1993- 2007), prof. Stefan M. Kwiatkowski (2007-2010), prof. Bogusław Śliwerski (2011-2019). W kadencji 2020-2023 funkcję Przewodniczącej pełni prof. Agnieszka Cybal-Michalska.

Członkowie

Władze

Struktura organizacyjna

Lorem ipsum is a pseudo-Latin text used in web design, typography, layout, and printing in place of English to emphasise design elements over content. It’s also called placeholder (or filler) text. It’s a convenient tool for mock-ups. It helps to outline the visual elements of a document or presentation, eg typography, font, or layout. Lorem ipsum is mostly a part of a Latin text by the classical author and philosopher Cicero. Its words and letters have been changed by addition or removal, so to deliberately render its content nonsensical; it’s not genuine, correct, or comprehensible Latin anymore. While lorem ipsum’s still resembles classical Latin, it actually has no meaning whatsoever. As Cicero’s text doesn’t contain the letters K, W, or Z, alien to latin, these, and others are often inserted randomly to mimic the typographic appearence of European languages, as are digraphs not to be found in the original.

-

Formularz kontaktowy

    Zapisując się na wydarzenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych