P r z e w o d n i c z ą c a  KNP:

prof. dr hab. Agnieszka CYBAL-MICHALSKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

H o n o r o w y   P r z e w o d n i c z ą c y  KNP:

prof. dr hab. dr h.c. multi Tadeusz LEWOWICKI (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski)

 

W i c e p r z e w o d n i c z ą c y  KNP:

prof. dr hab. Barbara KROMOLICKA (Uniwersytet Szczeciński)

dr hab. prof. UŁ Alina WRÓBEL (Uniwersytet Łódzki)

 

P r e z y d i u m KNP:

prof. dr hab. Zenon GAJDZICA (Uniwersytet Śląski)

prof. dr hab. dr h.c. multi Stefan M. KWIATKOWSKI (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

prof. dr hab. Mirosław SOBECKI(Uniwersytet w Białymstoku)

 

S e k r e t a r z  KNP:

dr hab. prof. UZ Mirosław KOWALSKI (Uniwersytet Zielonogórski)

 

C z ł o n k i n i e   i   C z ł o n k o w i e KNP:

ks. dr hab. prof. UKSW Stanisław CHROBAK (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Maria CZEREPANIAK-WALCZAK (Uniwersytet Szczeciński)

prof. dr hab. dr h.c. Agnieszka GROMKOWSKA-MELOSIK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Ewa JAROSZ (Uniwersytet Śląski)

prof. dr hab. dr h.c. Marek KONOPCZYŃSKI (Uniwersytet w Białymstoku)

prof. dr hab. Piotr KOSTYŁO (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

prof. dr hab. Dariusz KUBINOWSKI

prof. dr hab. Roman LEPPERT (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

prof. dr hab. dr h.c. multi Zbyszko MELOSIK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

ks. prof. dr hab. Marian NOWAK (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

prof. dr hab. Mirosława NOWAK-DZIEMIANOWICZ (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)

dr hab. prof. UZ Inetta NOWOSAD (Uniwersytet Zielonogórski)

dr hab. prof. UWM Joanna OSTROUCH-KAMIŃSKA (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

prof. dr hab. Helena OSTROWICKA (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

prof. dr hab. dr h.c. Tadeusz Andrzej PILCH (em. prof. Uniwersytetetu Warszawskiego)

prof. dr hab. Magdalena PIORUNEK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Beata PRZYBOROWSKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. prof. UAM Jacek PYŻALSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Andrzej RADZIEWICZ-WINNICKI (em. prof. Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego)

prof. dr hab. Krzysztof RUBACHA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. dr hab. Jolanta SZEMPRUCH (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. dr hab. Mirosław J. SZYMAŃSKI (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

prof. dr hab. Danuta URBANIAK-ZAJĄC (Uniwersytet Łódzki)

 

C z ł o n e k PAN:

prof. dr hab. dr h.c. multi Zbigniew KWIECIŃSKI czł. rzecz. PAN

 

Skład Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w kadencji 2019-2023

 
Skład Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w kadencji 2015-2019