Regulamin trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych

 

Regulamin Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk - 2020

 

Regulamin MEDALU ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU POLSKIEJ PEDAGOGIKI

 

NAJWAŻNIEJSZE AKTYWNOŚCI PODJĘTE (w tym zrealizowane) PRZEZ KNP PAN W KADENCJI 2020-2023 (wybór za lata 2020-2022)

 

*****

 

Informacja o działalności Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

 

Informacja o działalności Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w 2023 roku

 

Informacja o działalności Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w 2022 roku

 

Informacja o działalności Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w 2021 roku

 

Informacja o działalności Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w 2020 roku

 

*****

Formularze do pobrania i wypełnienia

 

Formularz "Informacja o działalności Sekcji w …….. roku"

 

Formularz "Informacja o działalności Komisji w …….. roku"

 

Formularz "Informacja o działalności Zespołu w …….. roku"