Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 13 października 2020 roku

Prof. dra hab. Andrzeja Jaczewskiego

laur klepsydra

nestora polskiej seksuologii, lekarza-pediatrę i pedagoga, specjalistę medycyny szkolnej,
zajmującego się zagadnieniami rozwoju dzieci i młodzieży, wybitnego naukowca, autora wielu podręczników akademickich i książek popularnych
na temat dojrzewania dziewcząt i chłopców

wieloletniego zasłużonego pracownika
Uniwersytetu Warszawskiego

odznaczonego medalem KNP PAN
„Medal Za Zasługi dla Rozwoju Polskiej Pedagogiki”

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk